x

Кайетан Кічура быв обвиненый поліційов

00

Поліція обвинила бывшого шефа Справы штатных гмотных резерв СР Кайетана Кічуру з приїманя уплатку і леґалізації прийму з карного конаня. Обвиніня є повязане з вчерайшов акційов Народной кріміналной аґентуры з назвом Резервы. Поліція о тім інформує на соціалні сіті.  (TASR, Pkf)