x

Комунальны вольбы в Словакії ся одбудуть 10. новембра

00

Председа Народной ради СР Андрей Данко призначів день конаня комуналных волеб на суботу 10. новембра того року. Данко єдночасно призначів і термін на признаня волебных обводів про вольбы посланців міськых і сельскых заступітельстев і чісла посланців сельскых заступітельстев в них до 17. авґуста. Як далі пресова агентура ТАSR інформує, до 11. авґуста є потрібно вытворити волебны окырскы і призначіти волебны містности, єдночасно термін на їх перше засіданя є до 18. септембра. З вердікту далей плыне, же термін на вытворіня окресных і окырсковых волебных комісій є призначеный до 11. октобра а термін на їх перше засіданя є до 24. октобра.
(TASR)