x

Конштітучный суд мать уж вшыткых 13 судцїв

00

Презідентка СР Зузана Чапутова у четверь выменовала остатнїх судцїв Конштітучного суду СР. Суть то Лібор Дуля, Ладїслав Дудітш, Петер Страка, Мілош Мадяр, Мартін Вернарскі і Растіслав Кашшак. Презідентка о тім інформовала на пресовім бріфінґу. Презідентка зарівно вірить, же новы конштітучны судцёве поможуть ку справодливости і довірі в конштітучну міц. При менованю новых судцїв у четверь припомянула і ексцесы судцїв а підчеркла, же сполочность потребує вірити тому, же судцёвскый став ся сам годен з тыма ексцесами вырівнати. Обчанів жадать, жебы при воланю по справодливодсти были і они справедливы.

( Шутіова,TASR)