x

Кріштальове крыло про Юрія Штеня

00

В неділю 21-го януара 2018-го року проходило в Братіславі, в просторах Словацького народного театру, передаваня оцінінь Кріштальове крыло 2017. Як інформовала словацька державна пресова аґентура ТASR, в рамках 21. річника того престіжного оціньованя было номінованых 29 особностей. Цілково здобыло оцініня 11 лавреатів, меджі оціниныма є і Юрій Штеньо, котрый здобыв выняткове оцініня. Професор Юрій Штеньо, родак із русиньского села Кленова, є вызначным фаховцьом в области неврохірурґії, декан Лікарьской факулты Універзіты Коменьского в Братіславі і донедавна довгорічный предноста Неврохірурґічной клінікы Лікарьской факулты Універзіты Коменьского. Выпрацовав методу мапованя нервовых драг електрічнов стімулаційов почас мікрохірурґічных операцій мозґу. Выпрацовав і класіфікацію надорів мозґу в области третьой мозґовой коморы, котра є цілосвітово принята. В році 2015 быв записаный меджі 16 найвызначнішых неврохірурґів на світі.
(TASR)

Фото: TASR/D. Veselský