x

Леґітімацію на голосованя мож выбавити до пятніці

00

Леґітімацю на голосованя на вольбу мімо адресы тырвалого перебываня мож выбавити особно найпізніше до пятніці 29-го септембра. О леґітімацію треба пожадати село або місто, де має волич тырвалу адресу. Голосовати ся з ньов дасть на цілій теріторії Словакії. Волич може пожадати о леґітімацію особно в урядных годинах села або міста. Уряд выдасть леґітімацію безодкладно. Пожадати може о ню і уповномочена особа. В день волеб мусить волич по приході до волебной містности леґітімовати ся волебній комісії обчанков і передложыти леґітімацію на голосованя. Тоту му комісія возьме і запише го до списку воличів. Леґітімація ся выдає воличови лем раз, покля бы єй особа стратила, село або місто нову не дає.

(Медвідь, TASR)