x

Міністерство навчаня уж достало средства на валорізацію платів

00

Міністерство навчаня, наукы, баданя і шпорту СР уж має к діспозіції фінанчны средства на валорізацію платів педаґоґічных і одборных заместнанцїв реґіоналного навчаня, учітелїв высокых школ і управу платовых таріф про не педаґоґічных заместнанцїв реґіоналного і высокого навчаня. ТАСР о тім інформовало тлачове оддїлїня міністерства. ,,В найблизшых днях МННБіШ СР ознамить і розошле фінанчны средства самосправам і высокым школам за учелом забезпечіня ґарантованого навышїня платів о 10 процент,“ увів резорт навчаня.                                                        (ТАSR, Шутіова)