x

Мірослав Лайчак грозить одходом з влады

00

Словацька влада небуде ку ґлобалному пакту ОСН о міґрації приступовати так, абы выкликала конфлікт з Народнов радов СР. В реакції на вчерайше узнесіня парламентного заграничного выбору то в часі навщівы Італії повів шеф кабінету Петер Пелеґріні. Вірить, же шеф словацькой діпломації Мірослав Лайчак, котрый ся зо становіском влады непогоджує, з той причіны владу незохабить. Як далі повів „буду з паном міністром о тім бісідувати. Было бы барз зле, як бы сьме на основі того прийшли о такого міністра, як маме, протоже є то чоловік на справнім місці і я як премьєр собі нежелам, абы зохабив владу.“
(TASR)