x

Міст СНП ся став народнов културнов памятков

00

Єдна з домінант Братіславы – Міст СНП выголосив Памятковый уряд СР за народну културну памятку. Міст є на основі нього цінным архітектонічным і технічным ділом 20. стороча, докладуюче тогочасовы будівельны принціпы і стілеснює цілу ряду принціпів модерны.
(TASR)