x

Найвысшы конштітучны чінителі собі припомянули 79-ту річніцю СНП

00

Презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова, председа Народной рады Борис Коллар, премєр Людовіт Одор і далшы гості днесь рано взяли участь на пєтнім акті кладжіня вінців з нагоды 79-ой річніці Словацького народного повстаня в Баньскій Быстріці. Традічна спомина одбыла ся в коморній атмосфері без приговорів гостів. Презідентка поважує СНП за єдну з найважнішых історічных дій країны, котру є треба припоминати собі. „То припоминка вшыткых тых, котры пожертвовали ся за нашу слободу, за нашу будучность,“ повіла презідентка медіям по пєтнім акті.

(Медвідь, TASR)