x

На выслідкы списованя реаґує Округлый стіл Русинів Словеньска

00

Ку выслідкам списованя ся высловив і Петро Штефаняк, председа Округлого стола Русинів Словеньска, котрый вів цілу кампань перед Списованьом 2021. У своїм проголошіню пише: „Списованя жытелів сьме в русиньскій комуніті брали за важный історічный акт, ку котрому сьме заміряли роботу нелем остатні місяці, але почас цілого періоду десятьох років. Была то історічно найвекша кампань, котра пересягла і за граніці а так єй можеме означіти за важну і в европскім розмірі. Было то перше списованя, при котрім ся мож было голосити і ку другій народности. В далшій етапі буде про нас барз важным, жебы штатістічны факты списованя были і коректно інтерпретованы. Зато представителі русиньской народностной меншыны будуть партіціповати при творіню моделу інтерпретації выслідків з погляду народностного вопросу. Ціле проголошіня можете прочітати на порталі Округлого стола Русинів Словеньска і на фейсбуку. (А. Кузмякова)