x

На поданя жадости о штіпендії оставають матурантім послїднї днї

00

Матурантім оставають послїднї днї на поданя жадости о штіпендії з назвов Штудую дома, Словеньскo ня одмінить. Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту СР через план обновы підпорує і мотівує штудентів зостати штудовати на Словеньску. Успішны матуранты можуть здобыти штіпендії у вышцї 9 000 евр, кедь вырїшать остати штудовати на Словеньску, інформує о тім резорт школства. Цїлём штіпендійной підпоры є мотівовати якостных і талентованых штудентів, жебы зостали штудовати на словацькых высокых школах.  ,,Штуденты сі можуть подати жадость о штіпендії до 20. юла,“ увів резорт школства.

(TASR, Шутіова)