x

На Словакії буде заказане складкованя одпаду, покы неперейшов такзванов механічно-біолоґічнов управов

00

Од нового рока буде на Словакії заказане складкованя одпаду, покы неперейшов такзванов механічно-біолоґічнов управов. Цільом є пониженя множества одпаду і небеспеченства про здравя людей і жывотне оточіня. Даным опатріньом ся звышыть і ціна за складкованя одпаду. Про 1,2 міліона тон комуналного одпаду треба выбудовати заряджіня на його управу перед складкованям. Такым способом ся  самосправам наклады на управу одпаду звышать мінімалні о 35 аж 45 евр на тону управеного одпаду. Днесь самосправы складкують одпад з выдавками на  уровні 65 аж 75 евр за тону. (TASR, Pkf)