x

На Універзітї Павла Йосифа Шафарика отворили новый центер на навчаня

00

Центер сімулаторовой і віртуалной медіціны у четверь святочно отворили на Лїкарьскій факултї Універзіты Павла Йосифа Шафарика в Кошіцях. Своїм выбавлїнём представлює найвекшый сімулаторовый центер в области медіціны на Словеньску. Лїкарьска факулта інформовала, же ёго выбудованя стояло скоро 2,8 міліона евр а фінанцовала го переважно з властных жрідел. Подля декана факулты Даніела Пеллу іде о револуцію в способі навчаня медіціны, котру уж хоснують многы країны світа. Центер сімулаторовой і віртуалной медіціны натеперь діспонує 34 інтерактівныма выучбовыма помічниками і моделами на нацвік ошетрёвательскых технік. Іде наприклад о сімулатор ултразвукового вышетріня, анатомічный сімулатор, віртуалный лапароскоп ці операчну салу з покрочілым паціентьскым сімулатором.

(TASR, Шутіова)