x

Неперешла новела закона о выхові і освіті

00

Діты зо соціалні зневыгодненого середовища небудуть ходити повинні і задармо до матерской школы од трьох років. Парламент неодобрив новелу закона о выхові і освіті, котров хотіло повинну безплатну передшколску навщівность завести ОЛяНО. За порушіня повинності передшколской навщівности пропонував рух покуту аж до 330 евр. „Головным цільом пропозиції закона є зачленіня дітей зо соціальні зневыгодненого середовища до освіднього сістему од трьох років дітины,“ уваджали предкладателі.
(TASR)