x

Новела о вступі одборників до навчаня в школах надобуде платность

00

(TASR, Шутіова)

Зашорёваня педаґоґічных і одборных заместнанцїв до высшых карьєрных ступнїв ся мать управити і про одборників з різных областей повязаных з выховов і навчанём в школах. Выходить то з новелы закона о педаґоґічных заместнанцёх і одборных заместнанцёх, котра є платна од септембра. Авторы зміны арґументовали потребов підпоры вступу шыршого округу одборників до навчаня в школах і школьскых заряджінях.