x

Новый закон має хоронити жертвы

00

warathome_statsМіністерство справедливости представило нове рішіня про охорону і підпору жертв злочінів. Приносить наприклад термін жертва або вынятково зранительна жертва, котров можуть быти недорослы, жены або сеніоры. До міджірезортного припомінкового процесу передложыло пропозіцію закона, котрый має зъєдинити управы, котры суть теперь у дакілько правных нормах. Пропозіція обсягує і обовязкы Словакії, котры выходять із европской леґіслатівы. О пропозіції закона іноформовала міністерка справедливости Луція Жітняньска.
(Петро Медвідь)