x

Новый проєкт турізму хоче нукати на кемпованя пріватны загороды

00

З нападом, як іноватівно хосновати вольный час і вакації протягом пандемії нового коронавірусу, приходить в тых днях проєкт Humnokemp.sk. Інтересуючім хоче понукнути на кемпованя ці станованя гумна, загороды, вінїцї, лїс, луку ці сад, котры про таке хоснованя понукнуть люде, котры їх властнять. ,,Humnokemp.sk є служба, через котру інтересуючі найдуть найкрасшы місця на кепованя і станованя, місце сі резервують, заплатять і путують. Маїтель фундуша доставать каждый місяць выплачену частку, заплачену кемперми а може так зарабляти своїм фундушом,” увів про TASR сполуоснователь проєкту Норберт Маур. Орґанізаторы в тых днях згромаждюють інформації о людёх, котры мають охоту тоту службу додавати. ,, Поступ є простый, стачіть ся зареґістровати на сайтї humnokemp.sk а наш тім ся з додавателём сконтактує,” приближыв Маур.

(TASR, Шутіова)