x

Новы одводы до Соціалной поіщовні за місяць юл 2019 є треба заплатити до 8-го авґуста 2019-го року

00

Соціална поіщовня посылать од зачатку юла жывностникам і другым самостані заробково діючім особам (SZČO) ознамліня о взнику, занику або зміні вышкы одводовой повинности. Одводова повинніст конкретной особы ся одводить од даньового признаня за рік 2018. Розпосланых было выше 180.000 пакликів, з чого 170.000 листів і електорнічных, до е-схранок i 9967-iм інформацій. „Новы одводы за місяць юл 2019 є треба заплатити до 8-го авґуста 2019-го року. Жывностници так мають достаток часу нато, абы собі в прислушній філіалці проконзултовали припадны незгоды. Кедь жывностник ознамліня зо Соціалной поіщовні недостав, треба ся обернути на прислушну філіалку,“ інформує Петер Вішвадер, говорця поіщовні. (TASR, Пкф)

Прочітайте собі / Pročitajte sobi