x

НР СР буде роковати о заведжіню 13. і 14. плату

00

Заведжіня 13. і 14. плату мать принести сістемове рішеня, котре выразно звышыть чістый заробіток а сучасно елімінує простор про шпекулації. Сконштатував то председа Словацькой народной партії Андрей Данко, котрый пропозицію леґіслатівного опатріня в даній навязаности авізує в рамках проґраму найближого засіданя Народной рады СР, котра ся зачінать завтра, 30. януаря. Пропозиція з майстерні Словацькой народной партії бы на основі його слов мала наприклад при 500-евровій премії звышыти чістый заробіток аж о 120 евр, з 360 на 480 евр.
(TASR)