x

Обмудсманка є рада, же презідентка підписала новелу закона о смітях

00

Публічна охранкыня прав Марія Патакіова витать, же презідентка СР Зузана Чапутова в середу (18. 12.) підписала новелу закона о смітях. Закон мать окрем іншого і веце хранити дїти перед екзекуціями в припадї містных даней і поплатків за комуналне смітя і дрібне ставебне смітя. TASR о тім інформовала говоркыня Канцеларнї публічного охранцу прав Міхаела Павелкова. ,,Витам, же по довгодобім упозорнёваню на проблему приступили компетентны ку змінї закона. Дїтина не може быти выставлена грозьбі екзекуції за довгы, за котры не мать про што нести одповідность. Єм рада, же наша правна управа ся змінить в благо охраны найлїпшого інтересу дїтины, “ увела омбудсманка.

(TASR, Шутіова)