x

Одказовати школство на новы похыбны дані є подля міністра ганебне

00

Міністер школства, наукы, баданя і шпорту Браніслав Ґрылінґ поважує за абсурдне і дегонестуюче одказовати школство на новы похыбны дані, з котрых профіт не є нияк ґарантованый. Інформовав о тім на соціалній сіті з тым, же од коалічных партнерів приходять пропозіції на „креатівне“ фінанцованя школства, наприклад новов даньов з алкоголу, догану ці ропы. Міністра мерзить, же коалічны партнеры забыли на свої волебны проґрамы. За його словами на десятках засідань влады посяньовав потребу піднятя платів у школстві. Так само припомянув, же повторяно засідали їх секції розрахунку і аналітічны тімы.

(Медвідь, TASR)