x

Од вчера ся зачав піст у віруючіх ґрекокатолицькой церкви

00

Віруючі ґрецкокатолицькой церкві бізатського обряду од вчерайшого дня зачали славити пістный період перед святом Народжіню Пана, знаме під назвом Філіповка. Цільом даного 40-дньового пісту є духовна приправа віруючіх на славіня свят Народжіня Пана і Богозявіня. Інформує о тім Ґрецкокатолицька єпархія в Братіславі на своїм інтернетовім сайті. В бізантскій церкві быв тот піст дефінітівно заведженый меджі 6. і 8.сторочім, хоча змінка о нім є уж в 4. сторочі. Назву Філіповка достав прото, бо ся зачінать день по святі св. Апоштола Філіпа, то значить по 14. новембрі. Зачінать ся 14. новембра а тырвать 24. децембра і є єдным зо штирьох пістных періодів в бізантскім обряді.
(Петро Кімак-Фейко)