x

Од днешнього дня діють в едукації школярів і штудентів новы зміны

00

При презенчній едукації діють од днешнього дня новы зміны, дотуляючі ся матерьскых школ і першого ступіня осовных школ. Презенчна форма едукації буде надалей можна про кінчаючі ся рочникy на середніх школах, про середні здравотницькы школы і ґрупы пятьох школярів плус єден педаґоґ в припаді, же школяры немають приступ к діштанчній едукації. Нове установліня выжадує од діректорів, зрядьователів матерьскых школ, абы першорядно забезпечіли презенчну  едукацію про дітей заместнанців з нутным презенчным выконаваням роботы. Шпеціалны матерьскы і основны школы і матерьскы школы і основны школы при здравотницькых інштитуціях продовжують в дотеперішнім режімі, то значіть  школяры ся в них учать презенчні.  (TASR, Pkf)