x

Од днешнього дня зачали  фунґовати містьскы суды в Братіславі і Кошыцях

00

Реформа судной мапы принесе од днешнього дня окрім іншого взник містьскых судів в Братіславі і Кошыцях і трьох справных судів. На реформу надвязують і інвестиції з планів обновы до судных будов, котры мають принести ліпшы условія про судців і іншых робітників і шпоріня на  їх ході. Міністерка справодливости Яна Дубовцова неочікує, же бы зачатя новой судной мапы спроваджали великы проблемы. Як бы і даякы были, авізує приправеность їх рішыти.  (TASR, Pkf)