x

Од септембра бы могли фунфовати асістенты учітелів про ромскы комуніты в школках

00

Уж од септембра бы могли в матерьскых школках в селах з ромсков комунітов фунґовати асістенты учітеля і далшы кооріднаторы інклузівной освіты. Піднятя чісла ромскых дітей в матерьскых школах бы мав принести новый народный проєкт Підпора передпрімарной освіты дітей з марґіналізованых ромскых комуніт. В понедільок то оголосив уповномоченый про ромскы комуніты Абел Равас. Проєкт є встановленый про ґрупу 150-ох сел, котры были в Атласі ромскых комуніт записаны до індексу підрозвинутости. „Села той 150-кы собі можуть выбрати, в котрій школці бы мав проґрам проходити. Є там фактор, же там мусять быти ромскы діти. Встановили сьме мінімалну кількость 5-ох дітей, но преферуєме, жебы їх было веце і жебы то были інклузівны школкы, значіть не сеґреґованы, де бы были лем ромскы діти,“ повів Равас. Села бы при выбері асістентів мали преферовати Ромів із належнов кваліфікаційов і мало бы ся смотрити, ці приголошеный на позіцію знає ромскый язык. Удяр уповномоченого буде мати людей у выберовых комісіях. Через проєкт бы могло фунґовати 400 аж 500 асістентів.
(TASR)