x

Од 1-го януаря будуть о десять процентів валорізованы заробіткы в школстві

00

В школстві прийде до валорізації заробітків од 1-го януаря 2023-го року о десять процентів. Наслідні од септембра 2023-го то буде 12 процентів. Увів то в середу в часі пресконференції міністер фінаній СР Іґор Матовіч. На осінь достануть робітници в школстві тыж 500 евр навыше, повів то председа влады СР Едуард Геґер. Іде о єдноразовый  вклад. Председа  Одборового союзу робдників школства і наукы на Словеньску Павел Ондек позначів, же дойде к зрушіню штрайковой поготовості. “До кінця авґуста 2024 штрайкы негрозять,“ приближыв. Покы буде колектівный договор підписаный, штрайк подля нього негрозить. (TASR, Pkf)