x

Од 1. фебруара ся управлюють условія выплачованя пензій з другого пілїра

00

Условія выплачованя пензій з другого пілїра ся посередніцьтвом проґрамового выберу од 1. фебруара управлюють. Учінность набывать новела закона о старобнім доходковім шпорїню. Каждый шпоритель, котрый має дожівотну пензію у вышцї 432 евр, буде ся мочі із остатком нашпореных грошей роспорядити подля властного зауважіня. Далша зміна, котру принесе новела ся дотулять маєтку шпорителя, котрый є твореный з добровольных приспевків, то значіть з тых котры собі платить сам. Тоту часть маєтку буде можі чоловік інвестовати необмеджено і до різіковішых доходковых фондів. Досягнутём 52 років ся буде поступно пересувати до довгописового ґарантованого доходкового фонду лем та часть маєтку шпорителя, котра є творена з повинных приспівків. Подля штатного таёмника резорту роботы Івана Швейну є до будучности вызвов управити корочіня доходку з першого пілїра тых людей, котры собі шпорять і в другім доходковім пілїрі. „Єднов з найвекшых вызев є змінити выраховованя взорца, котрым ся признає пензія з першого пілїра про людей, котры мають двойпілїровый сістем. Особно поважую сучасный сістем за неадекватный і неналежный.“ Зміну треба зробити, а была бы значно в проспіх шпорителїв, котры суть в другім пілїри, додав іщі Швейна.
(TASR)