x

Орґанізачно-технічного забезпечіня осінніх споєных волеб буде стояти высше 18 міліонів евр

00

Осінні споєны вольбы мають стояти высше 18 міліонів евр. Суму творить 14.707.888 евр з розрахунку міністерства внутра і 3.349.500 евр з розрахунку Штатістічного уряду СР. Выходить то з гармоноґраму орґанізачно-технічного забезпечіня волеб, котрый мать одобрити влада. Пропозицію гармоноґраму опубліковали про меджірезортне припомінкованя. Фінанції резорту внутра ся подля пропонуваного матерялу поужыють главні на заробіток членів волебных комісій і одмены про членів і записователів єднотливых волебных комісій. Далше на друкованя голосуючіх листків і дальшых документів, тыж на забезпечіня роботы волебных комісій, як і выбавліня волебных містьтности. Гроші мають іти і на охрану верейного порядку в день волеб. Фінанції призначены про Штатістічный уряд СР мають іти на спрацюваня выслідків волеб. Вольбы до орґанів самосправы сел і міст і вольбы до орґанів самосправных країв ся одбудуть 29-го октобра. Кандидатьскы документы ся можуть подавати до 30-го авґуста.  (TASR, Pkf)