x

Отваряють ся школы про школярів 2-го ступня і штудентів середніх школ

00

Од 22-го юна ся можуть до школ вернути школярі од 6-ой по 9-ту класу основных школ і штуденты середніх школ. Буде то на базі добровольности. Міністер резорту школства Браніслав Ґрылінґ повів, же в часі даного періоду не рекомандує учітелям, жебы учнів перевіряли. Од понеділька 15-го юна ся рушать і попередні обмеджіня на кількость дітей в матерьскых школах і школярів основных школ. Премєр влады СР Іґор Матовіч авізовав, же од днешнього дня мож отворити і центра вольного часу. І основны умелецькы школы можуть од того датуму зачати учіти класічнов формов. (TASR, Pkf)