x

Першый саміт о навчаню – Словакія хоче быти сучастёв Европского навчалного простору

00

В четверь ся в Бруселї одбыв першый саміт о навчаню, котрого цїлём є вытворїня Европского навчалного простору уже до року 2025. Увела то міністерка школства Мартіна Лубіова. Орґанізатором подїї быв еврокомісар про навчаня, културу, молодеж і шпорт Тібор Наврачіч. По вопросї што треба в Европі в камках навчаня злїпшыти, упозорнив, же европскый навчалный сістем є барз общій, веце заложеный на знанях як на зручностях. Пропонує реорьєнтацію школ на веце зручностей – соціалных, подникательскых і діґіталных. Говорить міністерка школства Мартіна Лубіова: „Головным выступом днешнёго саміту є одказ о тім, же ся в Европі, будеме намыгати будовати взаємный европскый навчалный постор, з тым, же бы ся мав выбудовати до року 2025. В сучасности уже маєме Европскый выскумный простор а тото бы было о розшырїню того прінціпу. То значіть, жебы ся мала веце підпоровати мобіліта штудентів в рамках Европы, розшырити взаємне узнаваня докладів о навчаню, докінця і на середнёшкольскы доклады. Но а самособов іде і о то, жебы ся лїпше выучовали чуджі языкы. Наконець была бісїда о тім, же бы ся могла зробити сїть універзіт про европскы штудії, в котрій бы ся зучастнёвали народны універзіты. А нашым цїлём бы было, жебы ся нашы школы дістали до той сїтї.“
(TASR)

Фото: TASR/P. Zachar