x

Подїї з 21. авґуста 1968 сі припомянула презідентка Зузана Чапутова і іншы

00

,,Жывот в слободнім і демократічнім штатї не є самозреймостёв, але цїнностёв, котра была выкупена немалыма жертвами.“ Увела то презідентка Зузана Чапутова на соціалній сїтї по тім, як сі в середу рано Братїславі припомянула выроча подїй з 21. авґуста 1968. В день выроча вступу войск Варшавской змлувы на теріторію Чехословакії треба выядрити почливость і подякованя вшыткым, котры рісковали і жертвовали жывоты, жебы ся взперли, увів Андрей Данко (SNS). Председа страны Smer-SD Роберт Фіцо з нагоды 51.выроча вникнутя войск Варшавской змлувы до Чехословакії сконштатовав, же кебы ся подарило реалізовати думкы ,,соціалізму з людьсков тварёв” а Александрови Дубчекови наповнити цілї реформного процесу Пражськой яри, Словакія, респектіве Чехословакія, бы была в сучасности о дость дале, як є днесь Австрія.

(Шутіова, TASR)