x

Пожарникы і поліцайты варують перед ославами Сілвестра 2018

00

З надходжаючіма сілвестровскыма ославами пожарникы і поліцайты приносять рекомандацію про безпечне ужываня забавной піротехнікы. Пожарниці рекомандують людям незапалювати піротехніку прямо в руках і в близькості тварї, і тыж неодпалювати ю в скленяній фляшкі ці в іншых надобах. Варує тыж перед выконаням неодборных засягів, і про єй знову запальованя в припаді, же невыбухла. Як далі пожарникы рекомандують, запалену піротехніку нетреба вышмарювати з окен, балконів ці терас, протоже бы міг взникнути пожар квартеля, ці запаркованых авт. Окрім того треба заборонини прямому контакту дітей і звірины з піротехніков.
(TASR)