x

Пониженя DPH на потравины бы взникнув штату келчік коло 200 міліонів евр

00

Пониженя дані з приданой годноты (DPH) на потравины бы было причінов взнику келчіка в сумі 150 аж 200 міліонів евр. Увів то по вчерайшім засіданю влады міністер фінанцій  СР Іґор Матовіч. Міністер фінанцій припомянув, же  DPH є ключова дань про верейны фінанції. Як додав, же ,,выбераме через DPH 7,5 міліярды евр з котрых 5,5 міліярды путує до здравотницьтва.‟ Є то значіть подля нього вынятково важне джерело фінанцій про ход штату. (TASR, Pkf)