x

Посланці Народной рады СР вчленили на актуалне 12. засіданя вольбу кандідатів на судцю Уставного суду СР

00

Посланці Народной рады СР вчленили на актуалне 12. засіданя вольбу кандідатів на судцю Уставного суду СР, як пропозицію на одкликаня членів Судной рады СР воленых парламентом. Обідва пункты будуть продіскутовавати у вівторок 30-го апріла. Голосувати о них бы мали іщі у вівоторок, евентуално у четверь. Парламент мать зволити двох кандідатів на уставного судцю. З них собі єдного выбере презідент СР і призначіть го до функції. Посланці мають приступити і к одкликаваню членів судной рады, котры суть волены парламентом. Іде о Яна Мазака і Андрея Маєрніка. Коалічны посланці одкликаваня пояснюють стратов довіры і  похыбованям  в добросовістне выконаваня правомочі  членів. (TASR, Pkf)