x

Посланці НР СР одобрили новелу закона о заробітковых одношінях дакотрых уставных діятелів

00

Право на выплачуваня заробітку посланців по занику іх мандату про правоплатне одсуджіня за карный поступок ся рушыть. Посланці Народной рады СР вчера одобрили новелу закона о заробітковых одношінях дакотрых уставных діятелів з ділні SaS. Предкладателі поважовали за нелоґічне і несправне, абы право на выплачуваня двох або трьох заробітків мали по занику мандату і тоты посланці, котрым мандат заникнув „з причины правоплатного одсуджіня за умыселный карный поступок або за карный поступок, при котрім небыв выкон тресту однятя слободы подмінено одложеный“. З той причины пропонували, абы в такім припаді немав одсудженый посланец  на выплачіня заробіткку право.  (TASR, Pkf)