x

Поїднававя о змінковім конфлікті дотуляючім ся ТВ Маркізы ся днесь неодбуде

00

За інформаціями медіялного заступцю Маркізы Петра Папанека ся днесь поїднававя о змінковім конфлікті дотуляючім ся ТВ Маркізы неодбуде. Причинов є поданя наміткы єдносторонности жалобцы, підтвердив про пресову аґентуру ТАSR говорця крайского суду в Братіславі Павол Адамчяк. ТВ Маркіза высловила здивуваня, же жалобца дав намітку єдностороности против судцові єден день перед становленым поїднаваньом. „Є очівісно, же по неуспішній пробі о одрочіня поїднаваня ся жалобця снажыть обыйти гоцьякым способом вернутю змінкы до судного спису. На выданя змінкы быв жалобца судом повторюючо вызваный і тоту вызву просто одіґнорував,“ інформував медіалный заступця Маркізы.
(TASR)