x

Председа Народной рады СР Боріс Коллар надалей оставать у своїй функції

00

Председа Народной рады СР Боріс Коллар подля властных слов пропозиційов на своє одкликаня зробив послідній крок, котрый міг зробити. Повів то по выголошеню выслідків голосуваня о його одкликаню в плені парламенту. “Будеме тримати далей лінію, будеме тримати тоту коаліцію,“ декларував до будучна Коллар. Єдночасно підчеркнув, же нехоче быти як членове бывшых владных коаліцій і бойкотовати можне одкликаня. Одмітать тверджіня, же бы розбивав коалічных партнерів одходом з коаліції і падом влады. Чісло подля нього говорить, же одходом Сьме родина з коаліції бы влада могла продовжувати з векшынов в парламенті. Коллар вчера противостояв одкликаню про подозріня з плаґіяторства при його діпломовій роботі. Пропозицію на одкликаня подав сам. За його одход з функції голосувало лем 5 посланців зо 71 платных голосів. У функції то значіть оставать.  (TASR, Pkf)