x

Презідентка апелує, жебы люди ішли голосовати і в другім колі

00

Презідентка Зузана Чапутова апелує на людей, жебы брали участь і в другім колі презідентьскых волеб. Волебну участь в першім колі, котра досягла 51,91 процента, означіла за добру вість. За словами презіденткы участь в першім колі, котра была найвысша од запроваджіня прямой вольбы презідента потверджує, же люди мають інтерес о діла публічны. Голова державы має за важне, жебы люди інтересовали ся о публічны діла, бо суть дателі властей і проявлює ся то якраз вольбами. Апелує на людей, жебы ся не зохабили обмеджіти страхом. За абсурдне означіла одказы, же презідент міг бы затягнути державу до войны. Презідент на то за їй словами не має компетенції.

(Медвідь, TASR)