x

Презідентка: Дякуючі плану обновы ся дарить пересаджовати реформы

00

План обновы не є вшелїк а не рїшить вшыткы проблемы нашой країны. Но але дякуючі нёму ся дарить пересаджовати важны законы, котры вытворяють передпоклад на модернізачный крок допереду в многых областях. На соціалній сїтї то по стрїчі з  веджінём Народной імплементачной і коордіначной авторіты, котра на народній уровни коордінує реалізацію плану обновы, увела презідентка СР Зузана Чапутова. Голова штату підчеркла, же ю тїшыть, же план обновы докаже одушевнити шыковных людей ку роботї про штат. Зарівно повказує на то, же ёго частёв не суть лем медіалізованы реформы, якыма суть нова судна мапа або оптімалізація сїтї шпыталїв, але і план інвестіцій до желїзніць, обнова родинных домів, реформа высокых школ і Словацькой академії наук ці декарбонізація промыслу.

(TASR, Шутіова)