x

Презідентка СР Зузана Чапутова жадать УС СР о выклад уставы у звязку з діяням ґенералного прокуратора

00

Презідентка СР Зузана Чапутова жадать о выклад уставы у звязку з діяням ґенералного прокуратора. На Уставный суд (УС) СР ся вчера обернула з прічіны існуючого уставного конфлікту меджі ньов і ґенералным прокуратором Марошом Жілінком. Пресаґентуру TASR о тім інформував говорця презіденткы Мартін Стріженец. Як дале приближыв, презідентка іщі в марці того року пожадала ґенералного прокуратора о засланя вшыткых вердіктів ґенералного прокуратора, респективно першого секретаря ґенералного прокуратора, выданых подля параґрафу 363 Карного порядку. В реакції на дану жадость ґенералный прокуратор презіденткі ознамив, же в дані справі несповнить  єй желаню. (TASR, Pkf)