x

Презідентка удїлила мілость Давідови Бакови

00

Презідентка СР Зузана Чапутова удїлила подмінечну мілость 20- рочному Давідови Бакови, котрый быв правоплатно одсудженый на двойрочный трест за вбивство свого вітця, котрый тірав ёго і ёго матїрь. TASR о тім інформовав говорця презіденткы Мартін Стріжінець. Презідентка при посуджованю жадости о мілость зверла увагу окрем правных аспектів і на міморядны околности припаду і скуточность, же Бако выконав скуток в молодім віцї, причім од дїтинства выростав в окружіню домашнёго насиля. Выкон тресту ся явить презідентцї в тім припадї як неучелный. ,,Презіндетка СР одпустила Давідови Бакови трест однятя слободы у вымірі двох років під подмінков, же одсудженый за пять років од дня удїлїня мілости не зробить жаден трестный чін,“ уводить ся в становіску презіденткы

(TASR, Шутіова)