x

Презідентка удїлила мілость женї, котра забила свого друга

00

Презідентка СР Зузана Чапутова у четверь удїлила подмінечну мілость 48-рочній женї, жертві домашнёго насиля, котра была правоплатно одсуджена за трестный чін вражды свого друга на трест однятя слободы по добу девять років. TASR о тім інформовав говорця презіденткы СР Мартін Стріжінец. ,,Презідентка одпустила женї з девятьрочного тресту однятя слободы ёго половину, 4,5 рока під подмінков, же одсуджена по єй пропущіню на слободу бігом 4,5 рока не зробить жаден трестный чін,“ коментовав Стріжінец. Жена забила свого друга, котрый ю і єй дїти під впливом алкоголу десять років фізічно і псіхічно мордовав.

(TASR, Шутіова)