x

Презідіюм Поліцайного збору выділило про школы высше 2000 поліцайтів

00

Презідіюм Поліцайного збору выділило про школы  веце як 2000 тзв. поліцайтів першого контакту. Їх коордінацію забезпечує першых 45 членів поліцайного збору і крайскых коордінаторів превенції кріміналіты, діючіх на окресных урядах в центрі края. На Академії Поліцайного збору в Братіславі одштартовала тыж перша едукація заміряна на безпечность тзв. мяккых цілів, де патрять і школы. Інформував о тім пресовый одбор Міністерства внутра СР. (TASR, Pkf)