x

Проґрам Довєдна про реґіон підпорить проєкты на выходї

00

Ґрантовый проґрам Довєдна про реґіон роздїлить і тот рік 13.000 евр на підпору верейнопроспішных комунітных проєктів на выходнім Словеньску. 13. рочник проґраму отворять Карпатьска надація і кошыцька металурґічна компанія. Незісковы орґанізації і містны самосправы з Кошыцького і Пряшівського края, в котрых пособлять робітніцї фірмы U.S. Steel Кошыцї і єй компаній, можуть жадати о фінанчну підпору у вышцї 2500 евр на проєкты заміряны на підвышованя безпечности у вшыткых областях жывота, але і на вольночасовы актівіты про дїти і молодеж, енвіронменталны чі навчалны актівіты. Жадости о підпору треба передложыти до 16. марца 2020 посередницьтвом електонічного формуларя на сторінках Карпатьской надації, котра є адміністратором ґрантового проґраму. В минулїм роцї здобыло підпору проґраму шість проєктів.

(Шутіова, TASR)

Прочітайте собі / Pročitajte sobi