x

Публіка неможе быти притомна на днешнім выслуханю свідків в рамках судного процесу з Петро Кажіміром

00

Публіка неможе быти притомна на днешнім выслуханю свідків в рамках судного процесу з ґувернером Народной банкы Словакії  (NBS) Петро Кажіміром. О його вылучіню вырішыв самосудця Шпеціалізованого карного суду (ŠTS) в Пезінку з причіны, же предметом выслуханя є і даньове тайомство. Пропозицію на вылучіня публікы дала обгайоба обжалованого. Згоден з пропонуванов пропозиційов быв і прокуратор Уряду шпеціалной прокуратуры і сам самосудця Мілан Цісарік. Подля обжалобы Кажімір іщі як міністер фінанцій повторюючо пожадовав од втодійшнього шефа фінанчной справы Франтішка Імрецзего, абы окрім іншого забезпечів предностне выплачіня тзв. враток DPH многым фірмам в обємі высше трьох міліонів евр. Імрецзему подля  обжалобы одовздав уплаток 48.000 евр. Кажімір на початку судного процесу выголосив, же є невинный. Обжалобу поважує за незаконну.  (TASR, Pkf)