x

Публічне розлучіня з Карлом Ґоттом буде 11.октобра

00

Публічне розлучіня з помершым чеськым співаком Карлом Ґоттом ся одбуде зо штатныма почестями  у пятніцю 11.октобра в Палацу Жофін на Слованьскім острові в Празї. Публіка ся там з ним буде мочі розлучіти од 8.00г до 22.00г. Соглашала з тым родина помершого Ґотта. Літурґія про позваных ся одбуде о день пізнїше в Катедралї св. Віта на Пражскім градї, ознамила то вдова по співакови Івана Ґоттова. Дале на своїй сторінцї увела, же соглашать з тым, жебы быв Ґотт похованый з державныма почестями.

(Шутіова, TASR)