x

П. Ондек: До школ бы ся што найскоріше мали вернути і высокошколацї

00

Веджіня Одборового союзу робітників школства і наукы на Словакії абсолвовало многы рокованя з міністром школства Бранїславом Ґроглінґом (SaS) о отворїню і вакцінації заместнанцїв высокых школ. Высокы школы ся але мають подля міністра отворити аж в далшій фазї. Доводом нескоршого отворїня высокых школ є недостаток вакцін. Заместнанцї высокых школ не суть спокойны. ,, Много штудентів, котры кончать рочникы ся не знать достати до школ з доводу локдавну. Учітеле арґументують, же і з того доводу потребують быти што найскоріше заочкованы, жебы могли зась іти до лабораторій і докончіти зо штудентами діпломовы роботы, тыж успішно привести штудентів, котры кончать ку заверечным штатным екзаменам,“ приближив Павел Ондек, председа школьскых одборів.

(TASR, Шутіова)