x

Резорт здравотництва хоче підвышыти хоснованя некомерчных клінічных пробовань

00

Міністерство здравотництва СР хоче підвышыти хоснованя некомерчных клінічных пробовань на Словакії. Могло бы то злїпшыти доступность іноватівного, ефектівнішого і безпечнішого лїчіня. Пропонує і ослободжіня од справного поплатку за конаня про поволїня пробованя. Зміны мать принести новела закона о лїках, котра є в меджірезортнім припомінковім конаню. ,, На некомерчнім клінічнім пробованю беруть участь передовшыткым паціенты зо зрїдкавыма хворотами або малым находжінём захворїнь, котрым пробованя принесуть новы знаня о ефектівнішім і безпечнішім лічіню враховано персоналізованого лїчіня,“ сконштатовав резорт.Повказав, же некомерчны клінічны пробованя творять цїлосвітово около 15 процент цїлкового обєму клінічных пробовань.  

(TASR, Шутіова)