x

Резорт обороны хоче змодернізовати летїско Сліач

00

Міністерство обороны (МО) СР хоче зреконштруовати і змодернізовати еропланову базу Сліач. Предпокладаны наклады суть 55,38 міліона евр. Выходить то з пропозіції міністерства, котра є в сучасности в меджірозортнім припомінковім конаню. Доводом є не выговлюючій став, котрый неодповідать технічным пожадавкам на ход новых стигачок Ф-16. ,,Нереалізованя мінімалных одпоручаных змін додавателём ероплановой технікы бы способило обмеджіня при ходї новой ероплановой технікы а не было бы забезпечене дотримованя заручных подмінок, “ приближыв резорт.

(Шутіова, TASR)