x

Резорт школства выголосив вызвы на доучованя

00

Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту Словацькой републікы выголосило вызвы на передкладаня жадостей о фінанчны дотації на проґрамы доучованя Вєдно успішнішы 2 і Вєдно мудрішы 3 на місяці януар аж юн 2022-го року. Цільом вызвы Вєдно успішнішы 2 є підпора про тоты середні школы, котры будуть посередництвом якостного і доступного доучованя своїх штудентів творити условія на зліпшованя їх знань і зручностей в годинах мімо навчаня у становленім розсягу, пише резорт шкоства на своїм сайті. Проґрам доучованя Вєдно мудрішы 3 буде продовжовати і в році 2022 а його цільом є доучованя про школярів основных школ. Приголосити ся на обидві вызвы можуть школы до 10-го януара.

(Медвідь, TASR)